Welkom op de website van 5beaufort

5beaufort bestaat uit een groep van 6 enthousiaste mannen. Wij hebben elkaar bij een groot koor leren kennen. Veel liedjes komen echter beter tot hun recht als ze solo, of in klein verband worden gezongen. Dit komt ook de verstaanbaarheid ten goede.

De groep heeft 4 zangers. De begeleiding geschiedt met diverse instrumenten.

Ons repertoire bestaat vooral uit "luisterliedjes", deels wél met een vrolijke ondertoon. Maar ook een aantal zeer bekende meezingliedjes. Omdat wij in principe geen elektronische versterking gebruiken, is dit genre uitermate geschikt voor een wat kleiner publiek.

Sponsor:

LETO Grafisch Serviceburo