Leden

De leden van ons koor zijn:

Arend van Beelen

Zang

Harm van Geel

Zang

Jan van Leeuwen

Zang

Hans van Oevelen

Accordeonist

Frans de Waal

Zang

Sponsor:

LETO Grafisch Serviceburo